Dobrodošli na naš sajt. Vaša privatnost i bezbednost vaših ličnih podataka su nam veoma važni. Zato sakupljamo i obrađujemo vaše podatke sa maksimalnom pažnjom i primenjujemo posebne mere da ih obezbedimo.


KOJE PODATKE OBRAĐUJEMO I ZAŠTO?


Lični podaci koje obrađujemo su informacije koje nam vi dajete pri popunjavanju porudžbine i obavljanju kupovine kao i podaci koje prikupljamo dok pretražujete sajt ili koristite usluge koje sajt nudi. Tako možemo prikupiti podatke o vama kao npr. kontakt informacije kao ime i prezime, adresa za slanje i naplatu, podaci vezani za plaćanje i pretraživanje. Takođe obrađujemo, sa vašim pristankom, podatke koje nam ostavljate kad želite da od nas dobijate promotivni materijal ili komunikaciju sa našim preduzećem. Takođe obrađujemo podatke vezano za vaše kupovine, vaše predmete interesovanja i životi stil tako da oni čine grupu informacija za kreiranje individualnih profila koji se koriste pri personalizovanoj komunikaciji, pri sprovođenju istraživanja tržišta i statističkim istraživanjima sa anonimnim podacima organizovanim u zbirnoj formi.

U gore navedenim slučajevima obrada vaših ličnih podatake je zakonom dozvoljena do mere da se sprovede sporazum postignut sa vama ili da vam obezbedimo uslugu koju ste vi izričito tražili.


KO OBRAĐUJE VAŠE PODATKE?


Vaše lične podatke obrađuje osoblje zaposleno u firmi Dizaj centar FINIX doo, i samo oni, koji su odgovorno obučeni za to.