1. PORUDŽBINE I PROIZVODI

 2. Sve porudžbine se potvrdjuju mailom. Može se dogoditi da proizvodi prikazani na sajtu nisu dostupni, da su rasprodati i da ih nema na stanju. Iako se trudimo da precizno prikažemo boje proizvoda, boje koje vidite zavise od vašeg monitora i možda nisu precizne.

 3. CENE

 4. Sve cene su date u dinarima. Zadržavamo pravo povremene izmene cena. Ukupna cena koju plaćate obuhvata PDV i eventualnu carinu.

 5. CENA DOSTAVE

 6. Za porudžbine u Srbiji dostava je besplatna.

 7. SLANJE I ISPORUKA

 8. Kupac snosi rizik mogućeg oštećenja Ili gubljenja pošiljke od momenta kada je ista napustila naš magacin. Isporuka se smatra obavljenom od momenta kada Pošta preuzme pošiljku.

 9. POVRAT ROBE I REFUNDACIJA

 10. Molimo pročitajte POLITIKU POVRATA koja je sastavni deo ovih opštih uslova prodaje.

 11. OBAVEZUJUĆI UGOVOR

 12. Potvrda porudžbine, Uslovi i pojmovi prodaje i ostale politike sajta se smatraju sporazumom između Prodavca i Kupca po svim pitanjima sadržanim u ovim opštim Uslovima.

 13. ODRICANJE ODGOVORNOSTI I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 14. DOBAVLJAČ NE DAJE NIKAKVE GARANCIJE, DIREKTNE NI INDIREKTNE, ZA PROIZVODE NA SAJTU KAO I ZA PROIZVODE PRODATE KUPCU. NE POSTOJE NIKAKVE GARANCIJE ZA PROIZVOD SEM OPISA DATIH NA NAŠOJ POTVRDI PORUDŽBINE. DOBAVLJAČ SE NE SMATRA ODGOVORNIM ZA BILO KAKVU ŠTETU NASTALU UPOTREBOM OVOG SAJTA, KAKO DIREKTNU TAKO INDIREKTNU, SLUČAJNU, KAZNENU ILI POSLEDIČNU ŠTETU.

 15. PRIVATNOST

 16. Uslovi i pojmovi prodaje određuju obradu svih ličnih podataka dobijenih od kupaca u vezi kupovine proizvoda preko ovog sajta.

 17. FORCE MAJEURE

 18. Dobavljač se ne smatra odgovornim za kašnjenje ili neizvršavanje izazvano posledicama van njegove razumne kontrole.

 19. GREŠKE I NEPRECIZNOSTI

 20. Naš cilj je da obezbedimo kompletnu, preciznu, aktuelnu informaciju na našem sajtu. Na žalost, na svakom sajtu se može potkrasti ljudska ili tehnološka greška. Ovaj sajt može sadržati tipografske greške, omaške, od kojih se neke mogu odnositi na cene ili dostupnost robe ili informacije o proizvodu. Zadržavamo pravo da ispravimo svaku grešku ili omašku čak i posle primanja porudžbine i da izmenimo i aktuelizujemo informacije u bilo koje vreme bez prethodne najave.